AUN GROUP วันสารทจีน 2565

วันสารทจีน 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฎ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอ้วน คอนเทนเนอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ “Aungroup” พร้อมภรรยา ทำพิธีไหว้เจ้า บรรพบุรุษ เนื่องในเทศกาลสารทจีน โดยมีพนักงานร่วมในพิธี เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่บริษัทฯ และพนักงาน
“วันสารทจีน” เชื่อกันว่าเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณกลับมารับส่วนกุศลผลบุญได้ จึงเป็นโอกาสให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ รวมถึงได้ทำบุญให้กับวิญญาณเร่ร่อน หรือสัมภเวสีด้วย

#วันสารทจีน 2565


#aungroup
#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง
#ขนส่งขนาดใหญ่
#กิจกรรมองค์กร