AUN GROUP ราดหน้าพาอร่อย

ราดหน้าพาอร่อย

อาหารกลางวัน มื้อสำคัญสำหรับพนักงาน เมนูวันนี้คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฏ์ศักดิ์ ได้จัดราดหน้าหมูหมัก และผักไม่อั้น อิ่มท้อง อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

#ผู้บริหารแห่งปี


#aungroup

#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง