AUN GROUP มอบชุดตรวจ ATK ให้แก่โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

มอบชุดตรวจ ATK ให้แก่โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท อ้วนคอนเทนเนอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ AUNGROUP มอบชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง (ATK) ให้แก่โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน โดยมี นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ👍👍👍

#atkcovid19

#aungroup
#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง
#ขนส่งขนาดใหญ่
#กิจกรรมสังคม