AUN GROUP มอบเครื่องผลิตออกซิเจน และ บริจาคเงิน 120,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลสิรินธร

มอบเครื่องผลิตออกซิเจน และ บริจาคเงิน 120,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลสิรินธร

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฏ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วน คอนเทนเนอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ “AUNGROUP”
พร้อมภรรยา มอบเครื่องผลิตออกซิเจน 10 ลิตร จำนวน 2 เครื่องและบริจาคเงิน จำนวน 120,000 บาทให้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และส่งต่อความช่วยเหลือในวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19


#aungroup
#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง
#ขนส่งขนาดใหญ่
#กิจกรรมสังคม