AUN GROUP มาตรการป้องกัน การติดเชื้อ Covid-19 บริษัทในเครือ AUNGROUP

มาตรการป้องกัน การติดเชื้อ Covid-19 บริษัทในเครือ AUNGROUP

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฏ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อ้วน คอนเทนเนอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ “AUNGROUP”
ได้จัดให้มีการตรวจหาเชื้อ Covid-19โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ให้กับพนักงานและผู้ใกล้ชิดทั้งหมด ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ covid-19 ของบริษัทฯ
ณ สำนักงานบริษัท อ้วน คอนเทนเนอร์ จำกัด วัตถุประสงค์หลักของการตรวจครั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อcovid-19 ไปยังครอบครัวและผู้ใกล้ชิด
ซึ่งหากตรวจพบการติดเชื้อพนักงานจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวและเข้ารับการรักษาต่อไป AUNGROUP ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด
เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัว อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

#aungroup
#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง
#ขนส่งขนาดใหญ่
#กิจกรรมสังคม