AUN GROUP ร่วมบริจาคเงินในคอนเสิร์ตการกุศล “ยามเย็นชมบาว Season4”

ร่วมบริจาคเงินในคอนเสิร์ตการกุศล “ยามเย็นชมบาว Season4”

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฏ์ศักดิ์ กรรรมการผู้จัดการบริษัท อ้วน คอนเทนเนอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ AUNGROUP
มอบหมายให้คุณไพโรจน์ คุณเจริญขึ้นมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนประชารัฐร่วมใจฯ ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในคลองบางปลากด
เพื่อหารายได้นำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง เพื่อประชาชนชนชาวตำบลในคลองบางปลากด


#aungroup
#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง
#ขนส่งขนาดใหญ่
#กิจกรรมสังคม