AUN GROUP เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19

เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฏ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอ้วน คอนเทนเนอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ “AUNGROUP”
เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่สอง ณ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร


#aungroup
#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง
#ขนส่งขนาดใหญ่
#กิจกรรมสังคม