การส่งมอบรถ บ.สแกนเนีย

บริษัทอ้วนคอนเทนเนอร์ ขยายธุรกิจ เพิ่มรถหัวลากสแกนเนีย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 คุณวุฒิพงษ์  วิศิษฏ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วนคอนเทนเนอร์ จำกัด รับมอบรถหัวลากสแกนเนีย  รุ่น P 360 LA6x2MSZ จำนวน 20 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่ง ณ สำนักงานใหญ่ สแกนเนีย

โดยในวันนั้น ได้มีพิธีส่งมอบรถบรรทุกสแกนเนีย รุ่น P 360 LA6x2MSZ
โดย บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด ส่งมอบให้ บริษัท อ้วนคอนเทนเนอร์ จำกัด อย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560