ประชุมพนักงานขับรถและอบรมเรื่องวัตถุอันตราย 2563 – 30/8/63 – AunLogistics

ประชุมพนักงานขับรถและอบรมเรื่องวัตถุอันตราย 2563 & …

ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563 – 30/8/63 – AunLogistics

ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563 – 30/8/63 30 ส …

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ E-Training ครั้งที่ 3 21/8/63

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ E-Training ครั้ง …

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ E-Training ครั้งที่ 2 18/8/63

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ E-Training ครั้ง …

สร้างสัมพันธ์ด้วยเส้น(ก๋วยเตี๋ยว)

สร้างสัมพันธ์ด้วยเส้น(ก๋วยเตี๋ยว) วันที่ 6 สิงหาคม …