รับมอบโล่เกียรติคุณ ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q mark

รับมอบโล่เกียรติคุณ ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภา …

ทนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายกฐิน ณ วัดถาวรวนาราม จังหวัดจันทบุรี

องค์กฐินสามัคคี วัดถาวรวราราม จันทบุรี จำนวนเงิน 1 …