AUN GROUP เข้าร่วมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ (ปักกลด)

เข้าร่วมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญห …

AUN GROUP การดูแลสุขภาพของพนักงาน เป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ

การดูแลสุขภาพของพนักงาน เป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้ควา …

AUN GROUP : กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ E-Training 5/2564

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ E-Training วันที …

AUN GROUP ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ รสโอชา

ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ รสโอชา วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 คุณ …