ISUZU (ตรีเพชรอีซูซูเซลล์) เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ อ้วนคอนเทนเนอร์

ISUZU (ตรีเพชรอีซูซูเซลล์) เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี …

สร้างสัมพันธ์ สังสรรค์ประจำปี สร้างความสามัคคีในองค์กร “อ้วนกรุ๊ป” ณ “ต้นนา โฮมสเตย์” จ.จันทบุรี

สร้างสัมพันธ์ สังสรรค์ประจำปี สร้างความสามัคคีในอง …