ทนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายกฐิน ณ วัดถาวรวนาราม จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฎ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอ้วน
คอนเทนเนอร์ จำกัด และกัลยาณมิตร ได้นำองค์กฐิน ถวายพระอาจารย์ชูศักดิ์
ณ วัดถาวรวนาราม จังหวัดจันทบุรี