ทำดีเพื่อพ่อ 5 ธ.ค. 61

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 61 บจก.อ้วนคอนเทนเนอร์  โดยคุณวุฒิพงษ์ วิศิษฎ์ศักดิ์ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ โดยได้มอบเงินสบทบในการจัดถุงยังชีพ ให้กับผู้ด้อยโอกาส ต.บางปลากด และได้ร่วมออกร้านก๋วยเตี๋ยว เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลในคลองบางปลากดพื้นที่ หมู่ 13 อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

#csr #วันพ่อแห่งชาติ