AUN GROUP “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” ตรุษจีนวิถีใหม่

“ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” ตรุษจีนวิถีใหม่ 

“ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” ตรุษจีนวิถีใหม่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฏ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอ้วน คอนเทนเนอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ “AUNGROUP” พร้อมครอบครัว คณะที่ปรึกษาและพนักงาน ร่วมทำพิธีไหว้เจ้า บรรพบุรุษ เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ณ บริษัท
อ้วนคอนเทนเนอร์ จำกัด ในพิธีบริษัทฯยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย

#วันตรุษจีน 2021

#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง

#aungroup
#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง
#ขนส่งขนาดใหญ่
#กิจกรรมองค์กร