ประชุมพนักงาน เพื่อมอบนโยบายครั้งที่ 1/2563

ประชุมพนักงาน เพื่อมอบนโยบายครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฏ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอ้วนคอนเทนเนอร์ จำกัด เป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อมอบนโยบาย และแจ้งผลประกอบการในปี 2562 และมอบเป้าหมาย ปี 2563
โดยมี พนักงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

และคุณวุฒิพงษ์ วิศิษฏ์ศักดิ์ ได้ขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำให้เป้าหมายในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ 
และขอให้ทุกคนมุ่งมั่นสู่เป้าหมายในปี 2563 ด้วยการทำงานที่มีประสิทธภาพ มาตรฐาน และคุณภาพที่ดี

พร้อมประกาศขอความร่วมมือ พนักงานทุกคนงดใช้ถุงพลาสติก ร่วมกันใช้ถุงผ้า ทั้งนี้ได้มอบถุงผ้าให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน และลดปริมาณขยะ

เราพร้อมงดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใจใช้ถุงผ้าและถุงพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
เพื่อร่วมลดปริมาณขยะ และลดภาวะโลกร้อน

#ประชุมพนักงาน
#1/2563
#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง