AUN GROUP พิธีบวงสรวง ไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล

พิธีบวงสรวง ไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล

นที่ 19 กรกฎาคม 2566 คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฏ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอ้วน คอนเทนเนอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ “AUNGROUP” พร้อมภรรยาและพนักงาน
ร่วมทำพิธีบวงสรวง ไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ลานจอดรถ บริษัท อ้วนคอนเทนเนอร์ จำกัด ซอยธนากร


#aungroup
#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง
#ขนส่งขนาดใหญ่
#กิจกรรมองค์กร