AUN GROUP มื้อกลางวันที่อร่อย และอบอุ่น

มื้อกลางวันที่อร่อย และอบอุ่น

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฏ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอ้วน คอนเทนเนอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ “AUNGROUP” ได้จัดอาหารกลางวัน ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูหมัก ให้แก่พนักงานรับประทาน บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนทานอาหาร เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย

#aungroup
#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง