AUN GROUP รดน้ำดำหัว เทศกาลสงกรานต์

รดน้ำดำหัว เทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฎ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วน คอนเทนเนอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ Aungroup
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ในวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและบริษัท ณ ลานจอดรถสุขสวัสดิ์

#aungroup
#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง
#ขนส่งขนาดใหญ่
#กิจกรรมองค์กร