รับมอบโล่เกียรติคุณ ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q mark

รับมอบโล่เกียรติคุณ ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q mark

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฏ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อ้วน คอนเทนเนอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ AUNGROUP เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark จากนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมขนส่งทางบก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

#รับรางวัล
#รับมอบโล่ห์รางวัล
#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง