องค์กฐินสามัคคี วัดถาวรวราราม จันทบุรี จำนวนเงิน 1,000,999 บาท

องค์กฐินสามัคคี วัดถาวรวราราม จันทบุรี จำนวนเงิน 1,000,999 บาท

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 คุณวุฒิพงษ์ คุณเกศินี วิศิษฎ์ศักดิ์ ประธานกฐินสามัคคี ในนาม บจก.อ้วนคอนเทนเนอร์ และพนักงาน บจก.อ้วนคอนเทนเนอร์แอนด์ทรานสปอร์ต และพนักงาน บจก.อ้วนสตีวีโดร์ และพนักงาน พร้อมประธานอุปถัมภ์ และกัลยาณมิตร ได้นำองค์กฐินสามัคคี ถวาย ณ วัดถาวรวราราม ต.ทับเที่ยง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จำนวนเงิน 1,000,999 บาท (หนึ่งล้านเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท) เพื่อทนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งขออานิสงส์ผลบุญในการถวายกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่าน เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ท่านพึงปรารถนาด้วยเทอญ