ประชุมรับนโยบายประจำปี 2562

ประชุมรับนโยบายประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฎ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอ้วนคอนเทนเนอร์ จำกัด ได้ประชุมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อมอบนโยบาย และเป้าหมายในการทำงาน โดยยังเน้นเรื่องการให้บริการที่มีคุณภาพ และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสังสรรค์ปีใหม่ร่วมกัน ณ ห้องประชุม บจก.อ้วนคอนเทนเนอร์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

#aunlogistics #อ้วนคอนเทนเนอร์ #ขนส่ง #ขนส่งขนาดใหญ่