AUN GROUP อยู่กับอ้วน ไม่มีอด

อยู่กับอ้วน ไม่มีอด

องค์กรที่ผู้บริหารดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว ต้องที่นี่ Aungroup
โดยคุณวุฒิพงษ์ วิศิษฏ์ศักดิ์ มอบหมายให้คุณแม่บ้านจัดอาหารกลางวันให้แก่พนักงานทุกวัน สม่ำเสมอ
เพื่อพนักงานไม่ต้องเดินทางออกนอกสำนักงานลดค่าใช้จ่ายและได้รับประทานอาหารทำสดใหม่ สะอาด และมีประโยชน์
พนักงานทุกคนต่างสุขใจจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ได้รับและพร้อมจะร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มความสามารถ

#ผู้บริหารแห่งปี

#aungroup

#aunlogistics
#auncontainer
#aunstevedore
#บริการขนส่ง