ซ่อมรถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

การบริการที่โดดเด่น

 

  • ให้บริการที่แตกต่างและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าแบบครบวงจร โดยมีแรงงานขนย้ายสินค้าให้บริการ ลูกค้าประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

 

  • เป็นบริษัทแรกที่มีรถให้บริการแบบตู้คอนเทนเนอร์ยกดั้ม (โดยออกแบบเอง) ซึ่งบรรทุกได้ถึง 26 ตัน เพื่อให้ลูกค้าลดการใช้แรงงานขนย้าย และประหยัดค่าใช้จ่าย

 

  • มีรถ Mobile Service ให้บริการซ่อมรถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการนำส่งสินค้าอย่างปลอดภัย และตรงเวลา