บริการของเรารับบริการขนส่งสินค้าด้วย

รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์
รถหัวลากยกดัมพ์
10 ล้อพ่วงแม่ลูกยกดัมพ์
รถตู้แห้ง 6 ล้อ, 10 ล้อ
และ 22 ล้อ

ลานพักตู้
คนงานขึ้น-ลงสินค้า
บริการให้เช่าตู้ 20 และ 40 ฟุต

รถหัวลากยกดัมพ์ พร้อมหาง ความยาว 7 เมตร
เป็นรถหัวลากพร้อมหางกึ่งพ่วงดัมพ์ เพื่อให้บริการขนส่งตู้สินค้า
โดยเฉพาะสินค้าเทกอง (BULK) เช่น ปุ๋ย , เศษเหล็ก , อาหารสัตว์
พืชผลทางเกษตร ที่ต้องการใช้ความรวดเร็วในการขนถ่าย

รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์
เป็นรถหัวลากที่มีทั้งหางพื้นเรียบและหางก้างปลา พร้อมหางลาก 20 ฟุต และ 40 ฟุต เพื่อให้บริการขนส่งตู้สินค้า และ
สินค้าขนาดใหญ่

ตู้ทึบ 10 ล้อ
เป็นรถตู้ทึบประตู 10 บาน เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าประเภท กล่อง , ถุง , ถัง และ
สินค้าบนพาเลทที่ต้องการความปลอดภัยของสินค้าในระหว่างขนส่ง และความสะดวกรวดเร็วในการขนถ่าย

 

วางใจและมั่นใจในการให้บริการของเรา

  • คุณภาพในการขนส่งสินค้าได้มาตรฐาน มีระบบ KPI ( KEY PERFORMANCE INDICATORS )
    เพื่อวัดผลการปฏิบัติงาน
  • รับ-ส่งสินค้า ตรงเวลา สินค้าปลอดภัย มีประกันรถและสินค้าทุกประเภท
  • ใช้รถยุโรปที่มีเทคโนโลยีทันสมัย สมรรถนะที่ดี มีความปลอดภัยสูง
  • พนักงานขับรถมีประสบการณ์ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา ให้บริการด้วยความสุภาพ ผ่านการฝึกอบรม ทบทวน เรื่องการขับรถอย่างปลอดภัย รู้กฎหมายจราจร
  • มีระบบ GPS แบบ Real-Time 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามสถานการณ์และการขับรถของพนักงานขับรถ ให้มีประสิทธิภาพ


การบริการที่โดดเด่น

  • ให้บริการที่แตกต่างและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าแบบครบวงจร โดยมีแรงงานขนย้ายสินค้าให้บริการ ลูกค้าประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
  • เป็นบริษัทแรกที่มีรถให้บริการแบบตู้คอนเทนเนอร์ยกดั้ม (โดยออกแบบเอง) ซึ่งบรรทุกได้ถึง 26 ตัน เพื่อให้ลูกค้าลดการใช้แรงงานขนย้าย และประหยัดค่าใช้จ่าย
  • มีรถ Mobile Service ให้บริการซ่อมรถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการนำส่งสินค้าอย่างปลอดภัย และตรงเวลา