ร่วมงานกับเรา

 

 

AUNLOGISTICS

เปิดรับสมัครพนักงาน ดังนี้

===================
1. พนักงานขับรถบรรทุก, พนักงานขับรถหัวลาก : จำนวนมาก
## คุณสมบัติ ##
1. มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2,3,4
2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
3. มีประสบการณ์ในการขนส่งท่าเรือ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

## สวัสดิการ ##
1. ค่าเที่ยวงาน
2. ประกันสังคม
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. ค่าโทรศัพท์
5. งานสังสรรค์ประจำปี

สอบถามรายละเอียดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
02-819-8291-3 / 087-679-1311 ( คุณสุรีรัตน์ )

===================
2. พนักงานบัญชี : จำนวน 1 อัตรา
## คุณสมบัติ ##
เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
1. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
(หากผ่านงานสำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS ได้
4. สามารถใช้ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
5. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

## สวัสดิการ ##
1. ค่าครองชีพ และประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. เที่ยวสังสรรค์ประจำปี
5. ปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสตามผลประกอบการ
เงินเดือน ตามตกลง + โครงสร้างบริษัท
สอบถามรายละเอียดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
02-819-8291-3 / 087-679-1311 ( คุณสุรีรัตน์ )

 

===================
3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล : จำนวน 1 อัตรา
## คุณสมบัติ ##
เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
1. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบุคคล
3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
4. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
5. สามารถใช้ Microsoft Office และ Internet
6. มีความรับผิดชอบดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา
7. มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการเจรจา

## สวัสดิการ ##
1. ค่าครองชีพ และประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. เที่ยวสังสรรค์ประจำปี
5. ปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสตามผลประกอบการ
เงินเดือน ตามตกลง + โครงสร้างบริษัท
สอบถามรายละเอียดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
02-819-8291-3 / 087-679-1311 ( คุณสุรีรัตน์ )

 

===================
4. ช่างยาง : จำนวน 1 อัตรา
## คุณสมบัติ ##
เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
1. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานช่างยาง ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
3. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

## สวัสดิการ ##
1. ค่าครองชีพ และประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. เที่ยวสังสรรค์ประจำปี
5. ปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสตามผลประกอบการ
เงินเดือน ตามตกลง + โครงสร้างบริษัท
สอบถามรายละเอียดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
02-819-8291-3 / 087-679-1311 ( คุณสุรีรัตน์ )

 

===================
5. ช่างเคาะพ่นสี : จำนวน 1 อัตรา
## คุณสมบัติ ##
เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
1. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานเคาะพ่นสี ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
3. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

## สวัสดิการ ##
1. ค่าครองชีพ และประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. เที่ยวสังสรรค์ประจำปี
5. ปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสตามผลประกอบการ
เงินเดือน ตามตกลง + โครงสร้างบริษัท
สอบถามรายละเอียดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
02-819-8291-3 / 087-679-1311 ( คุณสุรีรัตน์ )