เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
บริษัทอ้วนคอนเทนเนอร์ จำกัด ให้บริการรับ-ส่งสินค้าทางรถยนต์ทุกประเภท ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ 2537 โดย คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฎ์ศักดิ์ (คุณอ้วน) ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการขนส่งกว่า 24 ปี โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นการบริการที่มีคุณภาพ ตรงเวลา สินค้าปลอดภัย พนักงานขับรถสุภาพและซื่อสัตย์ โดยบริษัทฯ มีรถที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง ให้บริการกว่า 100 คัน ทั้งรถหัวลาก หางลาก รถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกหกล้อ และรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมพนักงานขับรถที่มีประสบการณ์กว่า 50 คน รองรับการรับ-ส่ง สินค้าทุกประเภท และสามารถบริการนำส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ

นโยบายคุณภาพของเรา
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดี รับผิดชอบ ตรงเวลา ซื่อสัตย์และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยการให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการสูญเสียต่างๆ และให้ความมั่นใจต่อพนักงานในการดูแลพนักงานให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในชีวิต

Download : Company Profile


ภาษาไทย
Thai Version : PDF : (1.2 MB)

English Version : PDF : (1.2 MB)

______________

AUN STEVEDORE

ภาษาไทย
Thai Version : Power Point

English Version : PDF