AUN GROUP ราดหน้ามาแล้ว

ราดหน้ามาแล้ว วันที่ 17 ธันวาคม 2564 คุณวุฒิพงษ์ ว …

AUN GROUP ความสุขจากการทำงานที่บริษัทมอบให้แก่พนักงาน “อ้วนกรุ๊ป”

ความสุขจากการทำงานที่บริษัทมอบให้แก่พนักงาน “อ้วนก …

AUN GROUP ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ

ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คุณวุฒิ …

AUN GROUP มื้อกลางวัน ข้าวหมูแดง หมูกรอบ

มื้อกลางวัน ข้าวหมูแดง หมูกรอบ วันที่ 23 กันยายน 2 …

AUN GROUP ขนมจีน น้ำยา

ขนมจีน น้ำยา วันที่ 14 กันยายน 2564 คุณวุฒิพงษ์ วิ …

AUN GROUP ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณวุฒิพงษ์ (คุณอ้วน)

ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณวุฒิพงษ์ (คุณอ้วน) วัน …

AUN GROUP ขนมจีน น้ำยาปลา ลูกชิ้นปลา

ขนมจีน น้ำยาปลา ลูกชิ้นปลา วันที่ 27 สิงหาคม 2564 …

AUN GROUP วันสารทจีน

วันสารทจีน วันที่ 21 สิงหาคม 2564 คุณวุฒิพงษ์ วิศิ …

AUN GROUP ก๋วยเตี๋ยวหลอด (เมนูใหม่)

ก๋วยเตี๋ยวหลอด (เมนูใหม่) วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ค …

AUN GROUP สวัสดิการเพื่อพนักงาน Aungroup

สวัสดิการเพื่อพนักงาน Aungroup วันที่ 3 สิงหาคม 25 …